Slide 1
Slide 2
Slide 3
Ime:Prezime:Datum rodjenja:Obrazovanje:Poznavanje jezika:Poznavanje grada:Da li ste radili u taksiju ?

Da
Ne

Ukoliko jeste gde ste radili?:Da li imate legitimaciju ?

Da
Ne

Da li imate lekarsko uverenje ?

Da
Ne

Telefon:Email:Napomena: